Fullmånen i oktober 2018: Förändring av finansiering kommer att påverka alla. Hur?

Varje fullmåne för med sig några förändringar. Fullmånen i oktober 2018 påverkar material sidan av livet. Lär dig att påverka fullmånen i oktober för ditt liv, vad du kan och inte kan göra den 24 oktober

24 oktober 2018 Full Moon i Oxen kommer att lyfta fram de förändringar i den finansiella sektorn. Vi ska inte vara rädda, förändringar som kan vid första anblicken verka som en hel del dåligt, i själva verket bär innebörden av "bättre". Det kommer att ersätta den gamla trasiga modellen en ny framgångsrik. Men vad fallgropar att förvänta sig av fullmånen i oktober och vad man ska vara beredd.

756a2898ba6ccbed197c70cc641a550af30d3cf7ceae84edcapimgpsh_fullsize_distr_06

Inverkan av fullmånen i oktober 2018 på människors liv

All uppmärksamhet kommer att ägnas åt relationen med de människor som påverkar dina inkomster, intäkter, finansiell framgång och välbefinnande. Aktualiserats de händelser som kommer att påverka framtida resultat. Du kan behöva ändra våra planer och justera avtalet med partnerna om arbete och företagande.

Att arbeta stunder inte trappas upp i konflikt, är det viktigt att fullmånen

buy instagram followers
inte ge efter för känslor. Nya omständigheter tvinga dig att ompröva sina beslut om budgetplaneringen och investeringar - det kan handla om både de vanliga familjs utgifter och göra affärer. Tappa inte humöret och kunna förhandla till kompromiss.

istock-925795368


fullmåne period kommer att vara gynnsamt för att utöka möjligheterna att gå längre än de vedertagna normer. Var inte rädd för att leta efter nya sätt att lösa de svårigheter, men tar inte förhastade beslut. Om du är osäker på dina handlingar, är det bättre att ta en paus och en bra tror.

På grund av det faktum att fullmånen i oktober, kommer att nära kopplad till finansiering, är det mycket önskvärt att låna och låna ut pengar, att göra stora inköp, signera viktiga dokument, och i allmänhet att vara mycket försiktig i allt som kommer till pengar och spendera. Kom ihåg att en fullmåne - en svår period, vilket är bättre att vänta, inte bryta något och inte tycka synd om vad han hade gjort i efterdyningarna.

Vid fullmåne en bra ritualer för att locka rikedom.

Du kommer att vara intresserade av att veta, hur man lär sig att leva för dig själv, inte för någon

Instagram story viewer