Vad är en Doppler ultraljud under graviditeten?

Vi talar om diagnos, som kommer varje blivande modern.

Doppler ultraljud utsedd mycket ofta, det är en sorts standard ultraljud, men med ett tydligt syfte - att förstå hur blodtillförseln i livmodern, moderkakan och navelsträngen; Med andra ord tillåter Doppler ultraljud du att lära sig så mycket som behövs ämnen av barnet.

Doppler ultrasonografi (eller doppler) kan detektera blodflödesrubbningar, denna ultraljuds visar stagnation av blod i blodkärlen, vilket gör att vidta lämpliga åtgärder mot trombos.

Dessutom är Doppler ultraljud användbara i sådana fall:

  • Visar närvaron av placenta insufficiens,
  • Identifierar försena i fosterutveckling,
  • Visar status för barnets hjärtmuskeln,
  • Bestämmer tillförseln av blod till fostrets fartyg
  • Upptäcker fetal hypoxi.
Ultraljud används som ett tillägg till standardundersökning, inte skadar vare sig mamman eller barnet.

Läkarna hävdar att Doppler ultraljud bör göra allt blivande modern. Oroa dig inte om din läkare har ordinerat dig den här typen av forskning. Han betyder inte att du eller ditt barn har problem, Doppler diagnostik som syftar till att snabbt reagera på eventuella problem och åtgärda dem inom en rimlig tidsram. Håll dig frisk!

insta stories

Du kommer också att bli intressant att läsa, 10 skäl till varför du vände sig bort från framgång.

Instagram story viewer